A A A

E-napló vezetés

e-építési napló vezetését teljes felelősséggel vállaljuk.

Segítséget nyújtunk a készenlétbe helyezéssel kapcsolatosan.

 

Általános ismertető

 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet szerinti elektronikus építési naplót (e-építési naplót) kell vezetni azon az építőipari kivitelezési tevékenységek esetén, amelyek
  • általános építmények esetében 2013. október 1-jét,
o    illetve az Európai Uniós beruházásból megvalósuló általános építmények tekintetében 2014. január 1-jét,
  • sajátos építményfajták tekintetében
o    a közlekedési, a víziközmű és vízgazdálkodási építmények, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben megjelölt sajátos építményfajták vonatkozásában 2014. július 1-jét,
o    a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú valamint elektronikus hírközlési építmények tekintetében a 2014. október 1-jét
o    az atomenergia alkalmazására szolgáló építmények és a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó építményektekintetében a 2016. október 1-jét
követően kezdődnek meg.
A fenti dátumokig papír alapon elkezdett építési napló vezetést papír formátumban be lehet fejezni.
Építményfajtától függetlenül minden építtetőnek az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) nyilvános felületén keresztül (https://www.e-epites.hu/oeny/) kell kezdeményeznie az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését. Az általános építmények esetében a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Kft. (LLTK), a sajátos építményfajták esetében a sajátos építményfajtáért felelős miniszter által a későbbiekben kijelölt rendszerüzemeltető végzi a készenlétbe helyezést.
Kötelező építési naplót kell vezetni minden
  • építésügyi hatósági engedélyhez
    (ideértve a sajátos építményfajtákra vonatkozó engedélyezési szabályokat is) vagy
  • tudomásulvételi eljáráshoz kötött,
építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről.
newhosting.hu